ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB KHỞI NGHIỆP VCCI

Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Bản CV cá nhân ( 1. Thông tin cá nhân, liên hệ kèm ảnh. 2.Kinh nghiệm, thời gian làm việc. 3. Kỹ năng chuyên môn ) 
+ Đơn xin làm thành viên CLB (bao gồm những nội dung chính sau ) 
1. Giới thiệu về bản thân ( Điểm mạnh, yếu, kỹ năng chuyên môn ) 
2. Lý do tham gia CLB 
3. Mong muốn đạt kết quả gì khi tham gia CLB 
4. Vị trí muốn tham gia trong CLB ( Future Business, Start up, Leader, Investor)
5. Thời gian đăng ký tham gia CLB 

Hồ sơ gửi về địa chỉ email: vsu@neu.vn 
Khi gửi Ghi rõ tiêu đề email: [Tên]_[vị trí ứng tuyển]  - NEU – V START UP

 Thời gian phỏng vấn: Sẽ thông báo qua email và điện thoại nếu hồ sơ đạt yêu cầu.


HOẠT ĐỘNG
https://www.facebook.com/caulacbokhoinghiephaiphong/   

WORK
NEU - V START UP

1. CEO                    

2. KINH DOANH  

3. DỰ ÁN              

4. NHÂN SỰ         

5. KẾ TOÁN          

6. HÀNH CHÍNH